De ce o cercetare despre scrierea academică de tip expert?
Universitarii și profesioniștii din diverse domenii ar trebui să dețină abilități lingvistice și de adaptare retorică a textului pentru a  face cunoștințele lor accesibile tuturor sectoarelor societății.

Cercetare aplicată bazată pe lingvistica de corpus
Proiectul DACRE își propune să compenseze lipsa cercetării lingvistice aplicate, adaptate contextului românesc, care folosește metode de corpus pentru a investiga și genera sprijin pentru scrierea academică specifică disciplinei.

EXPRES – Expert Writing Corpus
Cercetarea în DACRE se bazează pe datele din corpusul EXPRES (Corpus of Expert Writing in Romanian and English) compilate în cadrul proiectului. Sub-corpusurile EXPRES reprezintă douăsprezece seturi de date de scriere academică de tip expert, adică articole de cercetare, în limbile română, engleză L1 și engleză L2, din patru discipline.

Scop
Obiectivul principal al DACRE este crearea de modele metodologice de analiză contrastivă (română-engleză), ce rezultă din investigarea corpusurilor construite: caracteristicile scrierii academice specifice disciplinei (de exemplu, preferințe lexicale) și particularitățile de scriere academică românească (de exemplu, unități lingvistice). Platforma interactivă DACRE, găzduind căutări în corpusuri, instrumente specifice disciplinei (de exemplu, bancă de expresii academice) și recomandări pedagogice, este un produs livrabil cu acces liber. Corpusul este dinamic, astfel încât platforma poate fi adaptată pentru alte discipline.

Impact și aplicații
Proiectul contribuie la îmbunătățirea competențelor de scriere academică a grupurilor țintă (studenți, membrii comunității academice, cercetători și profesioniști) și pune bazele unor studii de cercetare în lingvistică aplicată de înaltă calitate.

Acknowledgement
Cercetarea în proiectul DACRE (Scriere academică specifică disciplinei în limbile română și engleză: modele de analiză contrastivă bazate pe corpusuri lingvistice) este susținută de grantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din România prin UEFISCDI, numărul proiectului: 158/2021 (PN-III-P4-ID-PCE-2020-0821, perioada de implementare: 2021-2022), acordat CS II dr. Habil. Madalina Chitez (PI), de la Universitatea de Vest din Timișoara, România.