Echipa

Mădălina Chitez
Director proiect

Fiind pasionată de cercetarea lingvistică aplicată pe bază de corpus, consider că DACRE este veriga lipsă în dezvoltarea cadrului conceptual pentru studiile de scriere academică contrastivă bazate pe corpus, la care lucrez deja de câțiva ani. După ce am investigat profilurile lexico-gramaticale ale studenților români în teza mea de doctorat (Universitatea Albert-Ludwig din Freibug), am realizat cercetări aplicate pe corpus la Universitatea de Științe Aplicate din Zurich și, în cele din urmă, am construit primul corpus bilingv română-engleză de genuri academice, coordonând proiectul ROGER. DACRE va oferi setul de date de scriere de tip expert pentru comparații multidimensionale, cum ar fi: scrierea novicilor versus experților, scrierea specifică disciplinei pentru novici versus experți, scrierea în engleză versus scrierea în limba română pentru diferite niveluri de expertiză în scrierea academică.

Research Gate profileBrainMape-mail
Valentina Mureșan
Cercetător Postdoctoral (Limba engleză)

Lector universitar doctor

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Sunt lector la  Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu un doctorat pe tema analizei discursului oral la clasă, obținut în 2014. Fiind interesată de domeniul lingvisticii aplicate, am abordat teme de cercetare din sfera lingvisticii, analizei discursului, a metodicii predării limbii engleze și a traducerii, precum și, în cadrul studiilor post-doctorale, dezvoltarea competențelor digitale pentru studenții din domeniul Filologie. Consider că prin participarea mea în proiectul DACRE aș putea contribui la analiza discursului scris având în vedere mai multe perspective și explorând mai mult domeniul lingvisticii de corpus.

Research GateBrainMape-mail
Roxana Rogobete
Cercetător Postdoctoral (Limba română)

Asistent universitar
Departamentul de Studii Românești
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

 

Sunt asistent la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, fiind interesată atât de studiile literare (literatură migrantă și interculturală, literatura digitală, literatură și social media, literatura română), cât și de domeniul scrierii academice (de la nivel preuniversitar la cel universitar). Participarea mea în proiectul DACRE reprezintă o bună oportunitate de a dezvolta conexiunile dintre științele umaniste digitale și dezvoltarea abilităților de scriere academică, un domeniu încă neexplorat suficient în România.

 

CV

Research GateBrain Mape-mail
Andreea Dincă
Cercetător doctoral

Asistent de cercetare științifică

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Urmez un doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara în domeniul lingvisticii de corpus aplicate, cercetarea mea concentrându-se pe frazeologie în registru academic cu focus pe limba engleză ca limbă străină pentru vorbitorii nativi de limba română. Alte domenii de interes sunt reprezentate de lingvistica de corpus, Learner Corpus Research și scrierea academică. Prin implicarea mea în DACRE sper să-mi dezvolt pasiunea mea nou descoperită pentru corpus design.

 

CV

ResearchGateBrainMapemail
Adrian Cîntar
Specialist IT

Sunt lector universitar și cercetător în domeniul aplicațiilor IT folosite în arheologie, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Mă pasionează abordările interdisciplinare în domeniul predării și al cercetării.

 

CV

Brain Map
Bogdan Damian
Asistent de cercetare

Masterand
Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

 

Pasiunea pentru literatură și, mai ales, pentru gramatică, m-a impulsionat să urmez programul de licență Limbi și Literaturi (Engleză-Română) și, în prezent, programul de master Teoria și Practica Traducerii (Facultatea de Litere, Istorie și Teologie). În urma studiilor universitare am dobândit (și continui să dobândesc) cunoștințe care mă ajută să-mi păstrez vie această pasiune și consider că, în cadrul proiectului DACRE, voi avea ocazia să aplic aceste cunoștințe. În plus, pot spune că sunt o persoană atentă la detalii și îmi place să explorez domenii noi, din afara zonei mele de confort. De aceea, cred că proiectul DACRE este o oportunitate de a învăța lucruri noi și de a înțelege mai bine ce înseamnă cu adevărat cercetarea academică.

 

CV     e-mail

Brain Map
Claudiu Gherasim
Asistent de cercetare

Masterand
Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

 

Licențiat în filologie, limbă și literatură cu specializarea engleză și franceză, în prezent sunt student la masteratul de Studii Romanice (specializarea franceză) la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Consider că participarea mea în proiectul DACRE este o bună oportunitate de a-mi îmbunătăți performanțele academice și totodată de a contribui la dezvoltarea cercetării în domeniul scrierii academice în contextul românesc.

 

CV

Brain Map
Adrian Duciuc
Asistent de cercetare, voluntar

Masterand
Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

 

Absolvent al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Engleză-Germană, în prezent sunt student la masterul de Studii Americane din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Printre interesele mele principale se numără literatura, filmul, lingvistica, precum și cercetarea și scrierea academică. În timpul ciclului de licență am fost voluntar în cadrul unor festivaluri de film, iar în anul III am făcut parte din echipa de traduceri și subtitrări a festivalului The Galactic Imaginarium Film Festival (TGIFF). Consider că proiectul DACRE reprezintă mediul ideal pentru a-mi aprofunda cunoștințele acumulate în timpul licenței, cât și oportunitatea de a descoperi lucruri noi din domeniul lingvisticii aplicate.

 

CV

Brain Map
Ana-Maria Bucur
Specialist IT (NLP)

Doctorand

Universitatea din București

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Doctorandă în domeniul Informaticii (Inteligență Artificială) în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare, Universitatea din București. Alături de cercetători din domeniul psihologiei, studiem problema detecției bolilor mentale din social media, folosind metode din domeniul lingvisticii computaționale și algoritmi state-of-the-art de deep learning. Pasionată de Applied Machine Learning/Natural Language Processing.

 

BrainMap
Cristina Oneț
Designer grafic, voluntar

Am absolvit studii de masterat în Design Grafic și Comunicare Vizuală la Universitatea de Vest din Timișoara, și am adunat experiență internațională cu accent pe Branding & Identitate Vizuală, Design pentru print, Design Digital și Social Media Management. De asemenea, fiind interesată și de UI/UX Design și Ilustrație, caut în permanență oportunități de învățare.

Mă bucur să colaborez la acest proiect pentru că îmi place să interacționez cu lumea academică, iar proiectele transdisciplinare îmi provoacă curiozitate și un sentiment de apreciere. 

Scopul meu este să am grijă de identitatea vizuală a proiectului și să mă asigur că acesta comunică, informează și inspiră publicul.

 

CV

Cristian Hada
Suport administrativ, voluntar