Iunie-iulie 2022, participare la conferința internațională The Future of Education

În perioada 30 iunie – 1 iulie 2022, echipa de cercetare a participat la a 12-a ediție a conferinței internaționale The Future of Education, organizată la Florența. Madalina Chitez, Valentina Carina Mureșan și Roxana Rogobete au prezentat lucrarea How to write good academic papers: using the EXPRES corpus to extract expert writing linguistic patterns

 

Rezumat:

Cadrele didactice și cercetătorii de succes trebuie să stăpânească abilități lingvistice și retorice care îi pot ajuta să disemineze cunoștințele de specialitate către toate ariile societale [1]. Unii cercetători definesc scrisul ca fiind „o trăsătură importantă a identității unei discipline” [2], ceea ce pune în prim plan limbajul specific unui conținut și provocările lingvistice în discursul academic specific disciplinei. Suportul pentru scrierea academică se transformă, în aceste condiții, într-o componentă vitală a proceselor de achiziție și diseminare a expertizei disciplinare. Corpusul EXPRES (Corpus of Expert Writing in Romanian and English) [3] este un astfel de instrument de suport digital: corpusul este alcătuit din articole de cercetare în patru discipline respective, compilate cu ajutorul resurselor online. Corpusul este unul de tip „expert”, deoarece toate articolele au fost publicate în reviste de specialitate. Corpusul EXPRES dispune de o platformă dedicată de interogare a datelor, care permite căutarea și extragerea elementelor lingvistice dorite (cuvinte, fraze, modele, n-grame) și vizualizarea statistică a datelor. Pornind de la ipoteza că „bunele practici de scriere” [4] pot fi stimulate din punct de vedere lingvistic, am utilizat metode de cercetare specifice corpusului pentru a extrage modele lingvistice care pot fi utile în procesul de redactare a lucrărilor academice. Tiparele extrase sunt distribuite în caracteristici specifice unei discipline și trăsături generale ale scrierilor academice. În același timp, întrucât EXPRES este un corpus bilingv (română-engleză), toate rezultatele lingvistice au, de asemenea, distribuții și descrieri specifice fiecărei limbi. Lucrarea exemplifică și evidențiază potențialul utilizării corpusurilor de tip expert pentru îmbunătățirea scrierii academice în diferite domenii.

 

Referințe:

[1]       Homepage. DACRE project webpage. Accesat la 3 Martie 2022, https://dacre.projects.uvt.ro/?lang=en

[2]       Costley, T.; Flowerdew, J. “Introduction”. In J. Flowerdew & T. Costley (eds.), Discipline-specific writing. Theory and practice, 2017, Routledge, pp. 1-11.

[3]       Rogobete, R.; Chitez, M.; Mureșan, V.; Damian, B.; Duciuc, A.; Gherasim, C.; Bucur, A.-M. “Challenges in compiling expert corpora for academic writing support”. Conference Proceedings, 11th International Conference the Future of Education, Virtual Edition, Florence, Italy, Filodiritto Editore, 2021, pp. 409-414.

Mai multe informații despre conferință aici: https://conference.pixel-online.net/FOE/prevedition.php?id_edition=40

Articolul poate fi accesat aici: https://conference.pixel-online.net/files/foe/ed0012/FP/3177-LANG5588-FP-FOE12.pdf