Octombrie 2021, conferința internațională Recent Advances in Digital Humanities, București

29 octombrie 2021, participare la conferința internațională Recent Advances in Digital Humanities, București

În data de 29 octombrie 2021 a avut loc prima conferință românească din domeniul digital humanities, având ca organizator principal Universitatea din București: The First International Conference on Recent Advances in Digital Humanities. Echipa DACRE a fost reprezentată de Ana-Maria Bucur, Mădălina Chitez, Valentina Mureșan și Roxana Rogobete, care au elaborat lucrarea Scrisul în limba engleză în revistele de specialitate: un model de evaluare automată (Writing in English in scientific journals: an automated linguistic assessment model), susținută în secțiunea „Resurse și digitalizare” („Resources and Digitalization”)

Rezumatul comunicării:

Lucrarea de față explorează un corpus de lucrări academice incluse în EXPRES (Corpus of Expert Writing in Romanian and English), corpus compilat la Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul proiectului DACRE (Discipline-specific expert academic writing in Romanian and English: corpus-based contrastive analysis models). Studiul compară nivelul de limbă a două categorii de reviste științifice românești, repartizate în funcție de indexarea lor la nivel internațional: reviste cu vizibilitate ridicată (ISI/Web of Science, EBSCO, SCOPUS, ERIHPLUS) și reviste prezente în baze de date și de citare mai puțin prestigioase (considerate a avea o vizibilitate mai redusă). Corpusul expert EXPRES conține articole științifice publicate în urma unui proces de peer review între 2017 și 2021, în cadrul mai multor discipline: lingvistică, tehnologia informației, științe politice și economie. Compararea celor două categorii de reviste se realizează folosind măsurători de „lizibilitate” (de exemplu, Flesch Reading Ease, New Dale-Chall Readability Formula) și analize de complexitate lexicală și sintactică. Dacă alte studii surprind evoluția scorurilor de lizibilitate de-a lungul anilor, pe diverse discipline [1], această lucrare analizează diferențele de nivel lingvistic, corelate cu indexarea internațională a revistei. Ne propunem, de asemenea, să examinăm complexitatea lingvistică a datelor colectate și legătura acestora cu nivelul de înțelegere a textului. Rezultatele studiului indică diferențe semnificative între cele două categorii de reviste în scrierea specifică domeniului. Prin aceste demersuri ne propunem evaluarea profilului lingvistic al cercetătorului român care scrie în limba engleză ca lingua franca. Concluziile lucrării, bazate pe cercetări empirice și cantitative, pot fi integrate în realizarea de recomandări de îmbunătățire a scrierii academice, facilitând astfel accesul unui public mai larg la cunoștințe de specialitate.

Pasaje din prezentare și fotografii din timpul conferinței:

 

 

Mai multe despre conferință aici: https://radh.unibuc.ro/.

Rezumatele prezentărilor de la conferință pot fi lecturate aici: https://radh.unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/10/BoA-design_V2.pdf.

Conferința a avut loc cu sprijinul comitetului științific, din care a făcut parte și directorul DACRE, dr. habil. Mădălina Chitez. Volumul cu rezumatele comunicărilor a fost elaborat împreună cu membrii CODHUS (https://codhus.projects.uvt.ro/): Mădălina Chitez, Raluca-Andreea Petruș, Cristina Oneț, Mirabela Grama, Roxana Rogobete.