Obiective

RO1 – Compilarea corpusurilor expert de scriere academică în română și engleză

Alcătuirea și prelucrarea corpusurilor expert de scriere academică, în română și engleză, pentru patru discipline: Lingvistică, Științe Politice, Economie și Tehnologia Informației. Tipologia corpusurilor colectate: corpus 1 - scriere academică specifică disciplinelor în engleză L1 (articole scrise de cercetători de specialitate nativi, publicați în jurnale recenzate de evaluatori, în țări vorbitoare de limba engleză); corpus 2 - scriere academică de specialitate în engleză L2 (articole scrise de cercetători de specialitate români, care publică în engleză L2); corpus 3 - scriere academică specifică disciplinelor în română L1 (articole scrise de cercetători de specialitate, români).

RO2 – Particularități ale scrierii academice specifice unor discipline

Identificarea particularităților ce caracterizează scrierea academică la nivel disciplinar, în română, engleză L1 și engleză L2, pentru patru discipline (Lingvistică, Științe Politice, Economie și Tehnologia Informației) (ex.: preferințe lexicale)

RO3 – Particularități ale scrierii academice specifice unor limbi

Identificarea particularităților de scriere care rezultă din analiza contrastivă, la nivelul limbajului, a textelor scrise în română versus engleză, pentru patru discipline (Lingvistică, Științe Politice, Economie și Tehnologia Informației), care caracterizează scrierea academică din limba română (ex.: colocații)

RO4 – Instrumente suport pentru scrierea academică

Conceperea a unor instrumente suport pentru scrierea în română și engleză (ex.: academic phrasebanks/bănci de date lingvistice) pentru patru discipline (Lingvistică, Științe Politice, Economie și Tehnologia Informației)

RO5 – Modele metodologice contrastive bazate pe corpus

Conceperea de modele metodologice contrastive bazate pe cercetarea de corpus și rezultatele din RO2-RO4, care pot fi reproduse pentru alte discipline

RO6 – Recomandări pedagogice pentru pentru cadrele didactice din învățământul universitar

Alcătuirea unui set de recomandări pedagogice, pentru utilizarea de către cadrele didactice din învățământul universitar în cadrul cursurilor/ workshopurilor (în format atât fizic, cât și virtual)

RO7 – Platforma EXPRES

Proiectarea, testarea și configurarea platformei EXPRES, care găzduiește interfețe de căutare în cadrul corpusurilor de specialitate, instrumente de asistență lingvistică, și principalele rezultate ale analizei lingvistice vizate de RO2-RO5. Platforma va fi dinamică (i.e. posibilitatea adăugării altor texte/ seturi de date disciplinare)

RO8 – Diseminare

Diseminarea rezultatelor proiectului: lucrări de conferință și publicații despre teme bazate pe cercetarea din cadrul proiectului DACRE și campanii de popularizare (ex.: organizarea de evenimente) pentru platformele DACRE.