Vizualizări DACRE

DACRE Visuals

Vis.1: Linguistic resource evaluation for EXPRES corpus

Vis.1: Linguistic resource evaluation for EXPRES corpus

CC BY-NC-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.

Cite as:

DACRE Project. Visual DACRE. (2021). Vis.1: Linguistic resource evaluation for EXPRES corpus (webpage content). Available at: http://dacre.projects.uvt.ro/resources/?lang=en

Vis.2: Discipline distribution in EXPRES corpus. Status August 2021

Vis.2: Discipline distribution in EXPRES corpus. Status August 2021

CC BY-NC-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.

Cite as:

DACRE Project. Visual DACRE. (2021). Vis.2: Discipline distribution in EXPRES corpus. Status August 2021 (webpage content). Available at: http://dacre.projects.uvt.ro/resources/?lang=en

Vis.3: Journal indexing in EXPRES corpus. Status August 2021

Vis.2: Journal indexing in EXPRES corpus. Status August 2021

CC BY-NC-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.

Cite as:

DACRE Project. Visual DACRE. (2021). Vis.3: Journal indexing in EXPRES corpus. Status August 2021 (webpage content). Available at: http://dacre.projects.uvt.ro/resources/?lang=en

Vis.4: Occurrence of words from the Academic Word List across disciplines

Vis.4: Occurrence of words from the Academic Word List across disciplines

CC BY-NC-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.

Cite as:

DACRE Project. Visual DACRE. (2022). Vis.4 Occurrence of words from the Academic Word List across disciplines (webpage content). Available at: http://dacre.projects.uvt.ro/resources/?lang=en

Vis.5: A comparison of the most frequent verb+ preposition collocations in the two corpora

Vis.5: A comparison of the most frequent verb+ preposition collocations in the two corpora

CC BY-NC-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.

Cite as:

DACRE Project. Visual DACRE. (2022). Vis.5 A comparison of the most frequent verb+ preposition collocations in the two corpora (webpage content). Available at:
 http://dacre.projects.uvt.ro/resources/?lang=en

Didactic recommendations

În contextul educațional actual, care favorizează paradigma constructivistă în abordarea predării/ învățării, în care se vorbește tot mai mult despre învățare centrată pe student, despre folosirea unor materiale autentice, despre abordări centrate pe sarcini de lucru,  beneficiile pedagogice ale folosirii corpusurilor în învățare sunt tot mai evidente (Boulton 2007, 2009a, 2009b). Folosirea corpusului în educație a fost expusă încă din anii 90, când Johns (1991a, 1991b) a introdus conceptul de Data Driven Learning – DDL (Învățare pornind de la date), prin care limba străină este ”desoperită” pornind de la corpusuri de limbaj autentic. Valoarea acestor corpusuri pentru educație este una dublă, fiindu-le deopotrivă utile cadrelor didactice în design-ul curricular (vezi Biber 2009; Flowerdew 2001, 2004, 2009; Lee și Swales 2006; Nation 2001, 2004; O'Keefe, McCarthy și Carter2007, Song 2006), și studenților în activități de studiere/ exersare a limbii bazate pe texte autentice (vezi Knowles și Zuraidah 2004; Krausse 2005; Nelson 2006; Thompson 2001; Trebits 2009a, 2009b). 

Merită astfel enumerate câteva posibile aspecte lingvistice care pot fi explorate cu succes în lucrul cu corpusul EXPRES – exerciții de analiză a vocabularului academic (identificarea de termeni cheie în context, urmărirea frecvenței lexicale, analiza colocațiilor și coligațiilor din punct de vedere al identificării unor tipare - mai ales pentru limba română unde nu există alte resurse prin care studenții să verifice acuratețea combinațiilor lexicale; analiză de cuvinte cheie, inventar de preferințe semantice pentru un anumit domeniu, etc.), exerciții de dezvoltare a competenței discursive (analiza elementelor discursive specifice scrierii academice în diverse domenii de specialitate, dar și specifice unor anumite părți ale unei lucrări științifice) și exerciții de analiză comparativă multi-lingvistică (E-RO, RO-E) pentru înțelegerea particularităților unui stil de scriere în limbi diferite/ domenii diferite de specializare/ grad de competență de cercetare – corpus EXPRES vs ROGER). În plus, corpusul EXPRES poate fi folosit de cercetători care redactează lucrări în limbi străine pentru a verifica acuratețea unor alegeri lexicale.

Available expert corpus resources

CRA Corpus (Corpus of Research Articles): see free search interface here.


CAJA corpus (Corpus of Academic Journal Articles corpus): search interface via license-based Sketch Engine.


CLARIN database: For an updated list of latest corpora of academic texts please consult the CLARIN database.